โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ

ซึ่งมีตัวแทน อสม. เขตเทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)