เชิญตรวจคัดกรองโรคไต

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านบึง
เรื่อง เชิญตรวจคัดกรองโรคไต
สำหรับประชาชนในเขตหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคไต ฟรี!!!
วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)