ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)