โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ (กิจกรรมการทำขนมชั้นและการปลูกพืชกลับหัว) โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

close(x)