โครงการอบรมการจัดการขยะในชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการอบรมการจัดการขยะในชุมชน โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมอบรม โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)