โครงการตรวจคัดกรองโรคไต

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้จัดโครงการตรวจคัดกรองโรคไต ให้กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)