เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) พ.ศ.2565 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565

ด้วยจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) พ.ศ.2565 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565

และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ ฯ

close(x)