กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบ #ภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย”

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านบึง
เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบ #ภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย”

close(x)