การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)