“รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 กองช่างเทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมปลูกป่าโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยมาบกรูด และสนามกีฬา 80 พรรษา

close(x)