โครงการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานโครงการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันอาทิตย์ที 8 มีนาคม 2563

close(x)