โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนในท้องถิ่น

กองการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียน โรงเรียนในท้องถิ่น “ความดี ความรู้ คู่คุณธรรม” โดยมีนายพิชชา ตรีวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) และ โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม จำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2565 ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน “ธรรมปทีป” ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

close(x)