โครงการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาการ

โครงการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาการ โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของโครงการ โดยมีคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนเทศบาล1 สถาวร

close(x)