การประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านบึง

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านบึง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)