การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)