โครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 12

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 12 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง และหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ในงานมีการบรรยายและการแสดงของชมรมดนตรีอังกะลุง กลุ่มฟ้อนรำพร้อมด้วยสมาชิก นำโดยอาจารย์ยอด ทานนท์, อาจารย์ชวนจิต สมานทรัพย์ และผู้สูงอายุ เข้าร่วมงาน จำนวน 240 คน ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)