รับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีการร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์

***สอบถามข้อมูลได้ที่ หน่วยสัสดีอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-445120 หรือ 082-8924156***

https://rcm66.rta.mi.th/rcm66/?fbclid=IwAR1SpXVs86X-3fAfe9fEF9AjJ4AGrCBDieoliL-eD5QzFjsT6rteIweKVYY

close(x)