ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดประจำสถานศึกษาและประจำศูนย์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

close(x)