ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19 และการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. กรม สบส. เผยพฤติกรรมการปฏิบัติตาม Universal Preventation ของประชาชน
  2. ปภ. แนะเฝ้าระวังรับมือดินถล่มในช่วงฤดูฝน
  3. ฝีดาษวานร ใครบ้างติดเชื้อแล้วเสี่ยงอาการรุนแรง
  4. คุณแม่ผู้ประกันตน สามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมได้ ผ่านพร้อมเพย์
  5. วัยรุ่นจะได้อะไรจากกฎหมายป้องกันแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่น
close(x)