ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. ปภ.แนะป้องกัน – รับมือน้ำล้นตลิ่ง…ลดเสี่ยงอันตราย
  2. MEA ห่วงใยใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยในภาวะน้ำท่วม
  3. รู้ไว้ ห่างไกล ฝีดาษวานร
  4. ทำความรู้จักโรค “มือ เท้า ปาก” รู้ทันไว้ ไม่เสี่ยงโชค
  5. ชักชวนเด็กเล่นพนัน มีความผิด เสี่ยงคุกทั้งคนชวนและผู้ปกครอง
close(x)