ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพัดลมโคจร สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) และ โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close(x)