กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ สวนหย่อมในสนามกีฬา ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ สนามกีฬาหนองโคลน

close(x)