โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน จำนวน 120 คน ประกอบด้วย คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านบึง และตัวแทนเยาวชนในสถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง กำหนดจัดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)