ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2565 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรลวงให้กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ปลอม
  2. ปภ. แนะการปฏิบัติตนเมื่อน้ำท่วมบ้าน
  3. ไฟเขียว! มาตรการช่วยเหลือประชาชน ดูแลราคา “ก๊าซ LPG – น้ำมันดีเซล – ค่าไฟ” ถึง ธ.ค. 65
  4. เคาะแล้ว! เพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ สูงสุดอยู่ที่ 354 บ./วัน เริ่ม 1 ต.ค. นี้
  5. คลังแจงชัด 4 ประเด็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ”
close(x)