โครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง และหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ในงานมีการบรรยายและการแสดงของกลุ่มกลองยาว ชมรมรำวงพื้นบ้านพร้อมด้วยสมาชิก นำโดยนายวิรัตน์ บุญศรี นายสุคนธ์ อาวุธนาค นางสาวภัทรศจี ปัญญาดี ครูฝึกสอน มีผู้สูงอายุ เข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)